Bu proje 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı Kıbrıslı Rum ve Türk ailelerinde iki nesil arasındaki (ebeveyn ve çocuklar) toplumsal cinsiyet eşitliği seviyesini araştırmaktı. Proje, Kıbrıs toplumunda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmıştır. Proje boyunca farklı nesillere ait kadınlar Kıbrıs’ta var olan cinsiyet eşitsizliği sebebiyle karşılaştıkları ortak ve değişkenlik gösteren zorluklar hususunda kendilerini ifade etme şansı elde etmişlerdir.