2004 yılında KAYAD tarafından gerçekleştirilen bu proje kapsamında “Eğlenirken Eğitelim” ilkesi ile hareket edilerek, çocukların hak ve sorumluluklarını öğrenmesi erdem ve değerlerini geliştirmeleri için oyun, sanat ve çeşitli aktiviteler kullanıldı.

Kulübün genel amaçları, çocuk ve aileleri bir çatı altında toplamak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek, çocukların kişisel gelişime katkı koymak, liderlik duygusunu aşılamak, sorumluluk duygusunu benimsetmek ve güçlendirmek, çocuk haklarını savunmak ve tanıtmaktı.

Çocuk kulübü olarak çeşitli gösteriler hazırlanıp, sergilenmiştir.

Zaman zaman mülteci çocuklara yönelik etkinlikler derlenip hayata geçirilmiştir.