Proje, 2004 yılında UNOPS, USAİD ve UNDP tarafından finanse edilip KAYAD ve Stavraetoi Gençlik Örgütü işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Kamp olarak gerçekleştirilen projenin amacı iki toplumda da var olan cinsiyet eşitliği ile ilgili önyargılara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve söz konusu önyargıların nasıl aşılabileceğine dair tedbirler geliştirmekti.